Telerestriksjoner innføres på alle kommunale veger i Lierne kommune

Telerestriksjoner innføres på alle kommunale veger i Lierne kommune i henhold til gjeldende vegliste fra og med mandag 15.04.24 kl 00:00 og inntil videre.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Samfunn- og utviklingsetaten, Kommunalsjef, 959 18 607