LIERNE KOMMUNES KULTURSTIPEND 2022 

Lierne kommune deler ut kulturstipend på inntil kr 15 000,- som kan deles på flere søkere. 

Stipendet kan tildeles person, lag eller organisasjon med tilknytning til kommunen.  

Stipendet er ment å være en inspirasjon for spesielt aktive som er i virksomhet på et eller flere områder innenfor det utvidete kulturbegrep. 

Stipendet kan utdeles både for utøvende virksomhet og administrativ innsats. 

Formannskapet kan velge og ikke dele ut stipender hvis det ikke foreligger verdige søkere. 

Søknadsfrist 15. august 2022 

Begrunnet søknad sendes: 

Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller 

postmottak@lierne.kommune.no