Innbyggerundersøkelse

Trøndelag fylkeskommune gjennomfører i september en innbyggerundersøkelse blant alle kommunene i Trøndelag. 

Formålet med undersøkelsen er å få et kunnskapsgrunnlag om innbyggernes oppfatninger og forventinger til lokal bærekraft, et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til gode beslutninger i den enkelte kommune og for fylkeskommunen.

Spørsmålene er innenfor kommunene sitt myndighetsområde og utarbeidet av kommunene. 
Det vil bli utarbeidet en egen rapport for den enkelte kommune.

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema.
Respons Analyse har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.  
Det trekkes 2 gavekort på 500,- blant deltakerne.