Informasjon til innbyggere på Nesset-Totsås i forbindelse med fiberutbygging

Ved evt. spørsmål kontakt;

Stig Håvard Freland
Kommunalsjef Samfunn og utvikling
Telefon: 95 91 86 07