INFORMASJON OM KORONAVAKSINERING FOR VÅREN 2023

Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. 
Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.


Vaksineanbefalinger for våren 2023: 
• Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. 
• En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. 
• Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. 
• Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.
Lierne kommune v/ helsestasjon tilbyr vaksinering som drop-in i uke 16 og 17. Dager som er aktuelle for vaksinering annonseres i Li-Nytt og kommunens hjemmeside rett over påske. 
Vaksinetelefon (47 76 31 97) er åpen mandag-torsdag fra kl.14.30-15.30, hverdager. Du kan også sende sms.

Lierne kommune, Helsestasjon og skolehelsetjenesten