Informasjon og søknadskjema om parkeringsbevis for forflytningshemmede

Lierne kommune

Informasjon og søknadskjema om parkeringsbevis for forflytningshemmede finner du nå på kommunens hjemmesider under tjenesten helse og omsorg. Her kan du søke både digitalt og i papirutgave.