HUSK - Dagmøte for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, torsdag 4. april 2024

Torsdag den 4. april 2023 gjennomfører vi dagmøte for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Sted: Storsalen, kommunehuset.

Tid: Kl. 10.00-14.00

Tema/innhold:

To hovedtema i dagmøtet:

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Lierne kommune skal utarbeide en ny samfunnsdel, hvor kommunen skal prioritere tiltak innenfor viktige områder fremover. I arbeidet med ny samfunnsdel er det viktig å få innspill fra innbyggerne i kommunen, og det blir lagt opp til flere folkemøter i april.

Prosjekt utredning legesamarbeid Indre Namdal. Arbeid med å utrede fremtidig organisering av legetjenesten i Indre Namdal-kommunene. Status og framdrift i prosjektet – hvilke muligheter finnes i Lierne fremover?

Begge tema legges opp med informasjon og dialog.

Kulturelt innslag. Enkel servering

Vel møtt!

Ordfører Tor Erling Inderdal

Leder for Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Ole Kristian Hasfjord

Kommunedirektør Patrik Lundgren