Høring - «Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg»,

Brannvesenet Midt IKS har lagt forslag til lokal «Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg» ut på høring.  
 

Brannvesenet Midt IKS har nå lagt forslag til lokal «Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg»,  ut på høring www.brannmidt.no

Høringsfristen er satt til 01.08.24.

Alle henvendelser vil bli besvart av Brannvesenet Midt IKS, post@brannmidt.no eller leder forebyggende avdeling Trond Marius Fornes, mobil 990 17 246.

FORSKRIFT - Høringsforslag (PDF, 164 kB)
Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik, Lierne og Verdal.