Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Nasjonalparkstyret har kunngjort at revideringsarbeidet med forvaltningsplanen til Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark tas opp igjen.

Steinar Johansen

Arbeidet har tidligere vært oppstartet, men stått i ro siden 2020. Nasjonalparkstyret inviterer derfor lag, organisasjoner, offentlige og private aktører til å bidra i prosessen. De ønsker gjerne å høre om deres meninger, erfaringer og kunnskap.

Arbeidet kan ikke endre verneforskriften, og retningslinjene kan ikke være strengere eller lempeligere enn verneforskriften tilsier. Forvaltningsplanen skal være en veiledning for brukere og forvaltere i hvordan verneforskriften tolkes.

 

Frist for innspill er søndag 23. april 2023, og sendes enten via:

  1. Digitalt skjema: https://forms.office.com/e/aFK5pGMZaj eller
  2. E-post til sftlpost@statsforvalteren.no referanse 2022/8248, eller
  3. Brev til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, referanse 2022/8248

 

Spørsmål: Eirik Sønstevold (73 19 93 82, eirik.sonstevold@statsforvalteren.no

 

nasjonalparken.no

Revidering av forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark