Faktura for Kommunale avgifter

Nå har vi mulighet til å sende faktura for hver måned på kommunale avgifter.

Hvis du ønsker å motta faktura hver måned, ring Lierne kommune 74 34 34 00 eller sende en e-post til postmottak@lierne.kommune.no