Dagmøte for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dagmøte for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tirsdag den 13. september gjennomfører vi etter et par års koronaopphold dagmøte igjen. 

Sted: Storsalen, kommunehuset. 

Tid: Kl. 10.00-14.30 

Tema/innhold: 

  • Aktuelle orienteringer fra Lierne kommune, f. eks legesituasjon, Helseplattformen. 
  • Tjenestetilbud i Lierne kommune 
  • Hverdagsrehabilitering og hjemmetrening 
  • Digitale verktøy 

Kulturelt innslag. Enkel servering ca. kl. 12. 

Vel møtt!   

Leder for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Arnodd Lillemark 
Kommunedirektør Patrik Lundgren 

Til toppen