Åpne folkemøter – innspill til arbeid med ny samfunnsdel

Hva bør Lierne kommune prioritere å jobbe med de kommende årene?

Lierne kommune skal utarbeide en ny samfunnsdel, hvor kommunen skal prioritere tiltak innenfor viktige områder fremover i den kommende kommunestyreperioden. 
I arbeidet med ny samfunnsdel er det viktig å få innspill fra innbyggerne i kommunen, og det blir lagt opp til flere folkemøter i april. 
I tillegg til arbeid med samfunnsdel blir det informert om prosjektet som jobber med å utrede legesamarbeid i Indre Namdal - hva er status i prosjektet, og hvilke muligheter finnes i Lierne fremover. 
Tidsramme hver kveld: 
Kl. 18.00-20.30
10. april    Sørli samfunnshus
11. april    Storsalen, kommunehuset i Nordli
16. april    Tunnsjø samfunnshus
17. april    Digitalt folkemøte på Teams (link deles på Facebook)

Det vil bli deltakelse fra både politisk nivå og administrasjonen hver kveld. 
Kom og gi dine innspill. Det blir enkel servering hver kveld. 
Velkommen! Ordfører Tor Erling Inderdal  Kommunedirektør Patrik Lundgren