Anbud på vintervedlikehold av kommunale veier og plasser 2023 - 2027

Lierne kommune har 21.04.2023 offentliggjort anbudskonkurranse på vintervedlikehold på kommunale veier og plasser på Doffin. 
Anbudsdokumenter lastes fortrinnsvis ned via Doffin, men kan også fås tilsendt ved å henvende seg til kommunen på postmottak@lierne.kommune.no

Samfunn- og utviklingsetaten