Valgmanntall

Klikk for stort bildeSTÅR DU I MANNTALLET? 

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og sametingsvalget 9. september 2019.

Du kan undersøke om du står i manntallet for Lierne kommune når manntallslistene blir lagt ut i tidsrommet 29.07. – 06.09.2019.

Manntallet blir lagt ut på følgende steder:

* Biblioteket i Sørli, for hele kommunen (Hovedmanntall)

* Servicetorget, kommunehuset, for hele kommunen (Hovedmanntall)

Manntallet for Sametingsvalget for hele kommunen er utlagt ved Servicetorget, Lierne kommune og biblioteket i Sørli.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Forhåndsstemme kan du gjøre i Lierne på kommunehuset fra 12. august 2019.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er: Lierne Valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI eller postmottak@lierne.kommune.no

 

Eventuelle spørsmål om manntallet eller om valget forøvrig rettes til rådmannskontoret.