FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

Klikk for stort bilde

Kommunestyre og fylkestingsvalg er mandag 9. september 2019.

Hvis du ikke kan møte på valgdagen, kan du stemme på forhånd.

 

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING skjer på Lierne kommune, kommunehuet 1. etg.

Du kan avgi stemme i tidsrommet;

mandag 12. august til og med fredag 6. september
 

Åpningstider: mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00.

 

Forhåndsstemming kan gjøres i hvilken som helst kommune.

 

Velgere som oppholder seg i utlandet kan fra 1. juli avgi stemme på norske utenriksstasjoner.

Velgere som oppholder seg på Svalbard kan avgi forhåndsstemme hos Sysselmannen fra 1. juli.

Velger som ikke kan møte på forhåndsstemmemottak eller i valglokalet, har anledning til å avgi stemme hjemme gjennom ambulerende stemmemottak.

Det må sendes henvendelse til Lierne Valgstyre, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI, postmottak@lierne.kommune.no.

Slik henvendelse må sendes valgstyret senest
onsdag den 4. september 2019 kl. 15.00.

 

På Lierne Helsetun blir det anledning til å forhåndsstemme

torsdag den 5. september kl. 11.00 – 13.00.

 

For mer informasjon om valget, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.