Det gode vertskap

Lierne Kommune har i noen år jobbet med vertskap, og har visjonen, Lierne - Det gode vertskap. Hittil er det gjennomført vertskapskurs med Märit Torkelson, både for kommunalt ansatte og privat næringsliv. 
Vi har også hatt Hilde Bergebakken på besøk, som delte erfaringer fra vertskapssatsingen på Røros. Det er gjennomført et prøve-vertskapskurs for ungdom der kommunen var delaktig, sammen med nasjonalparksenteret og Liverten. Nå er vi inne i en prosess hvor vi skal konkretisere hva vertskapet i Lierne er. Vi håper å gjøre det enkelt for privat næringsliv å implementere dette i daglig drift, slik at hele Lierne tar del i det gode vertskap.

Prosjektet Levende Lierne, med prosjektleder Edel Holand skal i en 40% stilling, jobbe med dette temaet, rekruttering og boligspørsmål i en treårs prosjektperiode, med oppstart 01.01.17.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder ved eventuelle spørsmål, eller tips!
Edel.holand@lierne.kommune.no / Mobil 959 13 750

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Edel Holand
Edel Holand
959 13 750