Li-Nytt 2019

Klikk for stort bildeUtgiver Li-Nytt: Lierne kommune, 7882 Nordli
E-post: postmottak@lierne.kommune.no
Hjemmeside
:
www.lierne.kommune.no
Tlf
.
74 34 34 00
Fax: 74 34 34 90
Manusstopp: tirsdager kl 12.00
 

Redaktør: Jorunn Margrete Granheim
Ansvarlig redaktør: Karl Audun Fagerli Utgivelse av Li-Nytt sommeren 2019
Li-Nytt utgis IKKE i uke 28. 30. og 32

 

Abonnementspriser Li-nytt 2019 Pris er inkl. mva
Abonnementspriser Li-nytt 2019
A-post (utenbygds) A-post (innenbygds)
780 780
Annonsepriser i Li-Nytt 2019 Til disse beløp kommer 25% mva.
Annonsepriser i Li-Nytt 2019
Ant.linjer Pris
1/16 side, 2 linjer 50
1/8 side, 4 linjer 100
1/6 side, 6 linjer 150
1/4 side, 8 linjer 210
1/3 side, 12 linjer 270
1/2 side, 21 linjer 420
2/3 side, 28 linjer 570
3/4 side, 32 linjer 645
1/1 side, 42 linjer 855