Beredskapsråd

Beredskapsråd
Beredskapsråd
Hvem Fuksjon Navn
Ordfører Leder Bente Estil
Rådmannen Sekretær Karl Audun Fagerli
Lensmannen Jørn Ove Totland
Områdesjef HV Frank Åge Aspnes
Lierne Røde Kors Elin Danielsen
Brannsjef Håvard Bye