Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Øvre Namdal landbruk og utmark

Skogkultur

Klikk for stort bildeSøk om skogfond/tilskudd via Altinn.no Retningslinjer Skogkultur/ NMSK (PDF, 63 kB)

Tilskudd skogkultur:

Planting:(se også nedenfor) 30 % av kostnad
Suppleringsplanting:  30 % av kostnad
Markberedning: 30 % av kostnad, maks kr 120/daa i tilskudd
Ungskogpleie: 60 % av kostnad, maks kr 270/daa i tilskudd
Forhåndsrydding før tynning i hkl. 3: 50 % av kostnad, maks kr 200/daa i tilskudd

 

For søknad om tilskudd til Nyplanting for vårplanting er det i 2020 et ekstraordinært tilskudd på kr 1,30 pr. plante i tillegg til ordinært tilskudd. 

For skogeiere som bruker andelslag, SB SKOG eller Nortømmer til utplantingen, behandles og utbetales tilskuddet direkte fra Landbruksdirektoratet til andelslaget, SB SKOG eller Nortømmer. I dette tilfellet skal ikke skogeier søke om ekstraord. tilskudd (men vil selvfølgelig få ordinært tilskudd).

Skogeiere som planter selv får det ekstraordinære tilskuddet sammen med ordinært tilskudd. Det søkes om tilskudd/utbetaling fra skogfond på vanlig måte. Det ekstraordinære tilskuddet beregnes av Landbruksdirektoratet automatisk i våre systemer. 

Søknaden om tilskudd til vårplanting (ordinært og "ekstraord. tilskudd) skal være i Lierne kommunes hende innen 1. september.

Søknaden må inneholde (ved bruk manuelt utfylt skjema):

  • Type tiltak (f.eks (planting, ungskogpleie osv)
  • Kostnad (eks mva)
  • Bilag på plantekjøp, og evt. innleid arbeid
  • Stedsanvisning på feltet med kart ELLER med teig- og bestandsnr
  • Bonitet
  • Høyde over havet (hoh)
  • Areal på feltet(ene) (unntatt suppleringsplanting)
  • Husk signatur

Tilskudd til klimatiltak i skogen finnes her.

Til toppen