Øvre Namdal landbruk og utmark

Hjortevilt

Info Skrantesyke Hjorteviltregisteret.no Hjorteviltforskriften Kommunalt Ettersøk/ Fallvilt Handlingsplan for viltforvaltning (PDF, 965 kB)

Øvre Namdal har en relativt balansert og sunn elgbestand, spredte og varierende forekomster av rådyr, og noe hjort. Årlig skytes det om lag 700 elg og et titalls rådyr, og en del hjort

Kommunens oppgaver i forhold til hjorteviltforvaltningen er å utarbeide overordnet og godkjenne bestandsplaner som utarbeides av bestandsplanområdene. I tillegg følger kommunen utviklingen i forvaltningen (avskytningen) opp mot kommunens målsetninger (PDF, 965 kB), og setter inn tiltak dersom det er nødvendig. Kommunene, og de bestandplansområdene som hører til, praktiserer en grunneierstyrt forvaltning, der hovedprinsippet er at rettighetshavere og jegere som har god kjennskap til den lokale bestanden, får tillit til å påvirke forvaltningen i stor grad.

VALDKART (foreløpig kun Lierne og Namsskogan)

SE STORT KART

I 2018 ble det gjennomført en elgbeitetakst (PDF, 3 MB) (PDF, 3 MB) i Lierne (planer om det samme i Namsskogan), hvor hovedkonklusjonen var at ROS- artene (rogn osp og selje) var overbeitet. Kommunen og bestandsplanområdene arbeider nå med å redusere bestanden til et bærekraftig nivå.

Inn i forvaltningen hører innsamling av jaktdata og sett- elg data inn. Dette registreres av jegere i hjorteviltregisteret.no, og behandles deretter av kommunen .Her kan alle gå inn og se på fellings- og Sett- elgdata. 

Det er kommunens oppgave å godkjenne endringer i, og oppretting av vald nye vald.

  • Godkjenning og endring av vald skal sendes inn til kommunen på fastsatt skjema innen den 1. mai på fastsatt skjema.
  • Utmelding av vald skal melder fra til valdansvarlig representant (med kopi til kommunen)  innen 1. april.

Bruksanvisninger/veiledning:

Sentrale lenker: 

Til toppen