Skogkultur

Søk om skogfond/tilskudd via Altinn.no Retningslinjer Skogkultur/ NMSK (PDF, 66 kB) Veiledende satser eget arbeid og maskinarbeid

Tilskudd skogkultur:

Planting:30 % av kostnadmaks. kostnad: 7 kr/pr plante
Suppleringsplanting: 30 % av kostnadmaks. kostnad: 7 kr/pr plante
Markberedning:30 % av kostnad, maks kr 135/daa i tilskuddmaks. kostnad: 450 kr/daa
Ungskogpleie:60 % av kostnad, maks kr 300/daa i tilskuddmaks. kostnad: 500 kr/daa
Forhåndsrydding før tynning i hkl. 3 og 4:50 % av kostnad, maks kr 200/daa i tilskuddmaks. kostnad: 400 kr/daa

 

Frist for søknad om skogfond og  ordinært tilskudd til skogkultur er 1. desember

Vi anbefaler på det sterkeste at søknad skogfond og tilskudd gjøres via Altinn. Dette gjør søknadsprosessen mer effektiv.

Dersom du/dere ikke har mulighet til å søke elektronisk, finnes papirskjema og instruks nedenfor:

Søknaden må inneholde (ved bruk manuelt utfylt skjema (PDF, 182 kB)):

  • Type tiltak (f.eks (planting, ungskogpleie osv)
  • Kostnad (eks mva)
  • Bilag på plantekjøp, og evt. innleid arbeid(se også veiledede satser for eget arbeid)
  • Stedsanvisning på feltet med kart ELLER med teig- og bestandsnr
  • Bonitet
  • Høyde over havet (hoh)
  • Areal på feltet(ene) (unntatt suppleringsplanting)
  • Husk signatur

Tilskudd til klimatiltak i skogen finnes her.