Sørli museum

Sørli Museum er et bygdetun/friluftsmuseum med 16 museale bygninger,
inkludert gårdstun,seter og skoghusvære.

Soknstuggu
Våningshus fra Devika i Lierne. Huset ble bygd på 1880-tallet. Dette er et tradisjonelt våningshus. Huset ble brukt i forbindelse med kirkelige handlinger, skolestue og kommunestyremøter.

Soknstuggu sto mellom 20 - 30 meter fra Sørli kirke, men på motsatt side av riksveien.
I gamle dager hadde Snåsapresten tilhold her, når han kom på sitt årlige besøk i Lierne. Dette besøk holdt nok på i flere dager før alle prestens gjøremål var utført. Gudstjenester, barnedåp og vigler og alle de gjøremål som tilhørte presten. I tillegg var der møtested for sorenskriver og lensmann når dette var aktuelt.
Soknstuggu ble også benyttet for kommunale møter.
det ble holdt møter og fester hvor Guds ord ble forkynt, likeså andre tilstelninger.