Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon
Har du symptomer og trenger å bestille covid-test? Ring Lierne legekontor tlf 74 34 35 00 i legekontorets ordinære telefontid, alle hverdager kl 9-11 og 13-15.

Vaksinetelefonen er åpen mandag til torsdag i tidsrommet kl 14.30-15.30 tlf 477 63 197

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 74 34 35 90

Har du spørsmål om innreisebestemmelser kan du se på nettsiden til FHI (Folkehelseinstituttet)

Barnehage

Priser, moderasjoner og gratis kjernetid

Forskrift om foreldrebetaling  Regelverk og foreldrebetaling 

Foreldrebetaling barnehage pr. mnd. for de som har en husholdningsinntekt over kr. 592.167,-: 
Antall dager pr. uke sats pr. 01.01.2021
5 dager    kr. 3.230,-
4 dager    kr. 2.808,-
3 dager    kr. 2.454,-
2,5 dager kr. 2.282,-

Ekstradag fast plass         kr. 260,-
Ekstradag uten fast plass kr. 360,-

Matpenger for barnehager kr. 15,- pr. dag.


Søskenmoderasjon:
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere barn i barnehage, men ikke i kombinasjon barnehage / SFO.
Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass.

Du må betale for totalt 11 måneder og juli er betalingsfri måned.
Betaling skjer til Lierne kommune, v/ kommunekassen innen fastsatt dato.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 1. Husholdningen med lav inntekt
  Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn kr. 592.167,- kan søke om
  redusert foreldrebetaling. 

 2. Gratis kjernetid
  Alle 2-, 3-, 4-, og 5-åringer og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under kr. 583 650 (gjelder barnehageåret 2021/2022) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.
  For barnehageåret 2021/2022 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2016, 2017, 2018 og 2019.


Dere kan nå søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid via foreldreportalen


Siste skattemelding må vedlegges søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husholdningen. 

For at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt innen 15. juni. 
NB! Søknad om redusert betaling og gratis kjernetid kan ikke gjøres fra mobil eller nettbrett, men må gjøres fra PC.


Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt. 
Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid hvert år. 

Slik søker du
Finn frem relevant dokumentasjon:

 1. Finn frem dokumentasjon
  Du må legge ved skattemeldingen for 2020 for søknader som gjelder barnehageåret 2021/2022. Skattemeldingen gjelder foresatte som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er endret i forhold til det som står i skattemeldingen, kan du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

  Du kan laste opp dokumentasjonen i søknadsskjemaet, eller du kan ettersende dokumentasjonen i brev.
  NB! Vi kan ikke behandle søknaden din før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

 2. Fyll ut søknadsskjema
  Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du i Visma flyt barnehage
  - Logg inn med ID-porten 

  Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Hva skjer videre?
Du vil få tilsendt brev om vedtak når søknaden din er behandlet 

Til toppen