Priser, moderasjoner og gratis kjernetid

Priser, moderasjoner og gratis kjernetid

Forskrift om foreldrebetaling  Regelverk og foreldrebetaling 

Foreldrebetaling barnehage pr. måned
Endring i satsene gjelder fra 01.01.2023 
5 dager    kr. 3.000,-
4 dager    kr. 2.660,-
3 dager    kr. 2.330,-
2,5 dager kr. 2.160,-

Ekstradag fast plass         kr. 260,-
Ekstradag uten fast plass kr. 360,-

Matpenger for barnehager kr. 20,- pr. dag.


Søskenmoderasjon:
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 , men ikke i kombinasjon barnehage / SFO.
Søskenmoderasjon gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass.

For familier med tre (eller flere) barn i barnehagen samtidig, innføres gratis barnehage for det tredje barnet fra 1. august 2023.

Du må betale for totalt 11 måneder og juli er betalingsfri måned.
Betaling skjer til Lierne kommune, v/ kommunekassen innen fastsatt dato.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 1. Husholdningen med lav inntekt
  Ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen. 

 2. Gratis kjernetid
  Alle 2-, 3-, 4-, og 5-åringer og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under kr. 598 825 (gjelder barnehageåret 2022/2023) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.
  For barnehageåret 2023/2024 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2018, 2019, 2020 og 2021.


Dere kan nå søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid via foreldreportalen

Siste års skattemelding må vedlegges søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husholdningen. 

For at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt innen 15. juni. 

Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt. 
Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid hvert år. 

Slik søker du
Finn frem relevant dokumentasjon:

 1. Finn frem dokumentasjon
  Du må legge ved siste skattemelding for søknader som gjelder barnehageåret 2022/2023. Skattemeldingen gjelder foresatte som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er endret i forhold til det som står i skattemeldingen, kan du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipper (de 3 siste måneder), vedtak eller utbetalinger fra NAV og studentbevis eller bekreftelse på studier. 

  NB! Vi kan ikke behandle søknaden din før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

 2. Fyll ut søknadsskjema
  Logg inn med ID-porten 

  Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Hva skjer videre?
Du vil få tilsendt elektronisk svar om vedtak, når søknaden din er behandlet. 

Til toppen