Planleggingsdager

Planleggingsdager

Barnehagene har stengt følgende dager i barnehageåret 2021-2022.

Sandvika barnehage:                              Sørli barnehage:      
16. august -21                                           6. september -21
27.mai -22                                                 November -21
20. juni -22                                                10. januar -22
2 dager er ikke datofestet                         27. mai -22
                                                                 10. juni -22

                                                
       


 

Til toppen