Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon
Har du symptomer og trenger å bestille covid-test? Ring Lierne legekontor tlf 74 34 35 00 i legekontorets ordinære telefontid, alle hverdager kl 9-11 og 13-15.

Vaksinetelefonen er åpen mandag til torsdag i tidsrommet kl 14.30-15.30 tlf 477 63 197

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 74 34 35 90

Har du spørsmål om innreisebestemmelser kan du se på nettsiden til FHI (Folkehelseinstituttet)

Barnehage

Mobbing i barnehagen

Hva er mobbing i barnehagen?
Alle barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 
Den som bli mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre
De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe
Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg. Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte
Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske

Blir ditt barn mobbet i barnehagen?
Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn blir mobbet, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen er pliktig til å undersøke og gripe inn raskt.

Utdanningsdirektoratet har laget en guide med god informasjon til deg som er barnehageforeldre: https://www.udir.no/nullmobbing/

Foreldreutvalget for barnehage har egne informasjonssider om temaet "Mobbing i barnehagen"  https://www.fubhg.no/mobbing

Klikk for stort bilde 

Mobbeombudet i Trøndelag, Lars Lieng:  https://www.trondelagfylke.no/mobbeombudet/

Til toppen