Kommunale avgifter

P.G.A. NY HJEMMESIDE ER UNDER PRODUKSJON VIL IKKE NYE PRISER FOR 2020 BLI OPPDATERT PÅ DENNE SIDEN. VED EVT. SPØRSMÅL OM PRISER KAN DET RINGES TIL KOMMUNEN PÅ TLF 74 34 34 00 ELLER SEND E-POST TIL
postmottak@lierne.kommune.no

 

Kommunale avgifter utskrives sammen med eiendomsskatt i 4 terminer, som forfaller til betaling hhv. 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Gebyr for tømming av slamavskillere 2019
Gebyr for tømming av slamavskillere 2019
Kr
Tømming av slamavskiller 2546
Gebyr for pr. m3 over 4 m3 637
Gebyret dekker tømming av inntil 4 m3 hvert år. For slamavskiller over 4 m3 blir det tillegg for hver m3.
Gebyr for tømming av slamavskillere 2019
Gebyr for tømming av slamavskillere 2019
Kr
Tømming av slamavskiller 2546
Gebyr for pr. m3 over 4 m3 637
Gebyret dekker tømming av inntil 4 m3 hvert år. For slamavskiller over 4 m3 blir det tillegg for hver m3.
 Liste : Gebyr for tømming av slamavskillere 2016
 
 Liste : Kommunale tilkoblingsavgifter vann 2016-2019
 
 Liste : Kommunale tilkoblingsavgifter kloakk 2016-2019
 
 Liste : Kommunale utleiesatser - Skoler og adm.bygg, Sørlihallen, Liernehallen, Stortangen lager
 
 Liste : Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven 2016
 
 Liste : Øvrige avgifter 2016

Kontakt

Thomas Åhren
Rådgiver teknisk
74 34 34 34
Carita Liljefjäll
Økonomisjef
74 34 34 24
Kristel Raudsepp Stuenes
Rådgiver teknisk
74 34 34 31