Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Aktuelt

 Sjekk ut sesongens tilskuddsordninger:

  • SMIL-tilskudd
  • Tilskudd til tiltak i beiteområder
  • Tilskudd til drenering av jordbruksjord

MER INFO HER

 

POLITIET I LIERNE
ber om at bedrifter/arbeidsgivere må utstyre sine grensepasserende ansatte med bekreftelse, arbeidskontrakter eller lignende for å lette grensekontrollen.

 

NB: Alle grensekrysninger mellom Norge og Sverige er STENGT  for å unngå spredning av Koronaviruset.

 

Dette gjelder grensekrysningene ved:

Tunnsjø

Lindahl

Muru

Rengen

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land innføres det utstrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00.

Lierne kommune kaller inn kriseledelsen kl. 15.15 i dag  

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av
høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge
grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som
leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

 

Fra om med 01.01.2020 er det MNA (Midtre Namdal Avfalsselskap) som som har ansvaret for  renovasjonsordningen i Lierne kommune.

 

Det er innført hytterenovasjon i Lierne kommune fra årsskiftet. Det er Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) som utfører dette på oppdrag av kommunen.

Til toppen