Aktuelt

 

  

Søndag 26. februar kl. 18:00.

Sanger om trøst og overlevelse levert av et 5-mannsband med pop-faktor på umesamisk. 

Biblioteket i Sørli er stengt i dag på grunn av sykdom.

Jf. § 12-8 i plan- og bygningsloven meldes det oppstart av arbeide med reguleringsplan for området som er vist i vedlegget (planomriss), og omfatter eiendommene som er listet opp under eiendomsoversikt planområde. I tillegg mottar naboer til planområdet oppstartsmeldingen.

Biblioteket i Nordli er stengt i dag på grunn av sykdom.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Forfatteren, Geir Svardal "mistet" flyet fra København i går kveld, derfor må arrangementet (der Geir forteller om sin bok "Ingen skal få se at jeg gråter) avlyses.
Lierne Folkebibliotek

Ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» heter nå «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag» og har fått nye retningslinjer (benytt lenke for å lese om tilskuddsordningen). Retningslinjene ble vedtatt i Fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune i desember 2022. Vi vil med anledning av dette invitere til et kurs.

Har du lyst å prøve noe nytt i en aktiv og morsom hverdag med barn og voksne? Nå har du muligheten for å finne ut om en jobb i barnehagen kan være noe for akkurat deg.  

  

Til toppen