Aktuelt

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Revidert/endret reguleringsplan for Mebygda, GNR/BNR 30/15 m.fl., legges ut til offentlig ettersyn/høring. Høringsfristen settes til 1. juli 2022.

Høringsinnspill og merknader sendes til: postmottak@lierne.kommune.no eller Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli

Ny søknadsfrist for å søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

Sted: Lierne samfunnshus
Tid: Tirsdag 31.mai 2022 kl. 1830

Lierne Kommune har hatt møte med Telenor der de gjentar sine forsikringer om at alle som hadde fasttelefon når kobbernettet ble avviklet skal få tilbud om mobil tale-løsning eller andre digitale løsninger. Fristen for dette er satt til 31.12.2022.

Vi har nå utbrudd av Covid, med smittetilfeller på alle avdelinger ved Lierne Helsetun.

VI ønsker derfor at besøk avventes med til over helga og vi håper på forståelse for dette.

Kommunalsjef oppvekst og velferd, Edith Valfridsson

I dag etter kl. 12.00 vil det foregå en fullskala redningsøvelse i Sandvika sentrum, noe som blant annet vil medføre utrykningskjøretøy i sentrum. Som en del av øvelsen vil den kommunale beredskapen også inngå.

Kommunedirektøren

Tradisjon tro ønsker Lierne kommune å tilby sommerjobb for ungdom også i 2022. 

Vi søker etter ungdommer som ønsker å jobbe i sommerferien. Målgruppen er ungdommer fra 10.klasse og oppover. 

Er du leverandør av varer og tjenester og fakturerer kommunen skal dette fortrinnsvis gjøres med EHF-faktura.

Påmeldingsfrist: 2. mai

Til toppen