Kommunal beredskap

OBS! Siden beredskap er under oppbygging......

INFORMASJONSFOLDER TIL ALLE HUSSTANDER I LIERNE KOMMUNE

Stormen «Hilde» som passerte bygda viste at vi som innbyggere og kommune kan bli sårbar på mange måter ved langvarig strømbrudd o.l. Beredskapsrådet i Lierne kommune har utarbeidet informasjonsfolder til alle husstander i Lierne, slik at vi alle kan være bedre forberedt når noe liknende skjer neste gang.


Det er hver enkelt husstand sitt ansvar å være forberedt på unormale situasjoner i heimen, herunder langvarig strømutfall med de konsekvenser dette kan medføre.