Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Ring dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl. 9.00-12.00. Tlf 906 20 664

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 73 34 35 90

Øvre Namdal landbruk og utmark

Tilskudd fra Viltfondet

 

Retningslinjer for å søke om tilskudd fra viltfondet:

  • tiltaket må være i henhold til Forskrift om kommunale viltfond m.m. § 5
    • tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
  • Søknadsfrist for tilskuddssøknader er 15. mars.

 

Retningslinjer for tilskudd til inngjerding av rundball- og forlager:

  1. Søker må kunne dokumentere skader fra vilt på forlageret/ rundballene.
  2. Søker må dokumentere kostnadene med å etablere inngjerdingen før tilskuddet utbetales
  3. Det gis kun et tilskudd pr. gårdsbruk
  4. Inngjerdingen må konstrueres for å vare i minimum 10 år. Tilskuddsmottaker forplikter seg å gjøre vedlikehold på gjerdet i minst 10 år. Det gis ikke tilskudd til vedlikeholdskostnader på inngjerdinger
  5. Det kan gis inntil 33 % i tilskudd av godkjent kostnad (eks mva.). Det gis maksimalt kr 10 000 i tilskudd.

Søknadsfrist for tilskuddssøknader er 15. mars.

Søknaden sendes til: postmottak@lierne.kommune.no

Til toppen