Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Øvre Namdal landbruk og utmark

Skogsbilveg

Klikk for stort bilde 

Kommunene har tatt over forvaltningen av tilskudd til skogsbilveger fra 2020. Dette arbeidet er påstartet, men ikke helt ferdig enda. Dette medfører at det vil ta litt tid utover våren 2020 før tilskuddsøknader kan behandles ferdig.

Før bygging av skogsbilveg igangsettes skal tiltaket godkjennes av kommunen (søknad om bygging av landbruksvei) samt at det skal utarbeides byggeplan av godkjent veiplanlegger. Byggeplanen skal godkjennes av kommunen før tiltaket igangsettes.

Tilskudd til bygging/ opprusting av skogsbilveg forvaltes av kommunene i Øvre Namdal.

Søknad om bygging og tilskudd til skogsbilveg sendes inn til Lierne kommune

Til toppen