Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Øvre Namdal landbruk og utmark

Oppdatering av arealtall/ Gårdskart

Har du fulldyrka, overflatedyrka jord eller innmarksbeite som ikke er registrert i Gårdskart?

Meld inn endringer til landbrukskontoret for å få oppdatert Gårdskart og rettet opp arealtall på din eiendom. Dette kan være:

  • Nydyrking
  • Etablering av nytt innmarksbeite eller registrering av innmarksbeite som ikke er registrert i kartet.
  • Retting av eksisterende fulldyrka eller overflatedyrka jord. 

Feltarbeid og oppmåling gjennomføres etter avtale, hovedsakelig i starten av vekstsesongen. 

Sjekk din eiendom nedenfor:

ÅPNE STORT KART

Til toppen