Fallvilt - Ettersøk

Fallvilt - Ettersøk

 

Vakttelefon ettersøk Lierne: +47 481 04 321

Vakttelefon ettersøk Namsskogan og Røyrvik: +47 415 58 176

Huskeliste - ved mulig skadeskyting

Det er avfyrt skudd mot et dyr:

 1. Et påskutt dyr skal i utgangspunktet alltid anses som truffet!
  • Kan friskmeldes hvis det kan konstateres at dyret ikke er skadet og at skuddet var et rent bomskudd.

(Et eksempel på det er hvis jegeren kan se at prosjektilet har gått i bakken ett sted bak dyret. Viltet kan da friskmeldes, men hvis det ikke er mulig å konstatere at skuddet var et bomskudd, så skal det foretas et ettersøk.)

 1. Merke av stedet der du sto/satt/lå da du skjøt (sekk, markeringsbånd)
 2. Merke av stedet der dyret sto da du skjøt (Forutsetter at du merket deg dette like før skuddet gikk!)
  • Unngå for mye tramp i dette området (bevare eventuelle spor).
 3. Gå stille og forsiktig etter påskutte dyr, men ikke i sporet, i ca 150 meter.
 4. Meld fra til ettersøksekvipasje jaktlaget har avtale med.
 5. Gjennomfør skuddplassundersøkelse (enten selv eller av ettersøksekvipasje)
  • Dette skal utføres av kun en person av gangen
  • Vis frem og drøft funn med resten av jaktlaget etter undersøkelsen.
  • Undersøk kulebane mellom skuddplass og der du sto da skuddet gikk. (Truffet kvist, trær og lignende)

Hvis undersøkelsen (skuddplass og sporsøk i umiddelbar nærhet) ikke gir et klart svar, så skal godkjent ettersøkshund tilkalles til stedet og videre ettersøk gjennomføres. (Gjelder alle tilfeller hvor viltet fortsetter videre uten synlige tegn på at det er truffet, og jegeren ikke har dokumentasjon på at det er bom)

 

 1. Ettersøket
  • Godkjent ettersøksekvipasje skal alltid benyttes.
  • Hele jaktlaget må avslutte ordinær jakt mens ettersøket pågår.

Ettersøkslederen avgjør ut fra funn fra undersøkelsene om hvordan ettersøket skal gjennomføres. Resten av jaktlaget stiller seg til disposisjon under ettersøkslederens ledelse.

 1. Jaktlaget er pliktig til å utføre ettersøk til og med 2. dag etter skadeskytingen, eller t.o.m. dagen det gikk ut av valdet.

(Dersom det eksempelvis er stor sannsynlighet for at dyret kunn er truffet av et streifskudd, og det ikke er nevneverdig skadet, kan Viltnemnda avslutte ettersøket tidligere)

 

 1. Husk meldeplikten til kommunen ved utgangen av 1. og 2. dag av ettersøket.

- Det er menneskelig å gjøre feil, men det er ikke lov å la dyr gå skadd uten ettersøk!!

Nødvendige opplysninger til Viltnemnda/ Ettersøkspersonell:

Hvem

(Jaktfelt, jeger)

Hvilket dyr

(alder kjønn)

Antall skudd

 

Hvor er dyret truffet

(eks. høyre side)

Skuddplass

Sted og GPS- koordinat (kan sendes pr SMS til vakt)

(eks. UTM 33 Ø: 448977                     N: 7132990)

Er ettersøksekvipasje benyttet

(JA/NEI)

(navn på godkjent ettersøksekvipasje)

Andre opplysninger

(skudd reaksjon, funn på skuddplass, er våpenet skutt inn o.l.)

 

Til toppen