Tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng

 

Kommunene har myndighet over disse tilskuddsordningene fra 2020. Retningslinjer er ennå ikke på plass. (denne siden er under oppbygging.)

Tilskuddsordninger 2020 -23:

  • Taubane
  • Alternative transportløsninger
  • Lang terrengtransport
  • Driftsulempetilskudd (omfatter ikke graving av driftsveg ol.)