Skogsbilveg

 

Veiledende satser til egeninnsats og maskinarbeid

Kommunene har tatt over forvaltningen av tilskudd til skogsbilveger fra 2020. Dette arbeidet er påstartet, men ikke helt ferdig enda. Dette medfører at det vil ta litt tid utover våren 2020 før tilskuddsøknader kan behandles ferdig.

Før bygging av skogsbilveg igangsettes skal tiltaket godkjennes av kommunen (søknad om bygging av landbruksvei) samt at det skal utarbeides byggeplan av godkjent veiplanlegger. Byggeplanen skal godkjennes av kommunen før tiltaket igangsettes.

Tilskudd til bygging/ opprusting av skogsbilveg forvaltes av kommunene i Øvre Namdal.

Søknad om bygging og tilskudd til skogsbilveg sendes inn til Lierne kommune