Bygdebøker

Temahefte nr 5 Lite tå kvart

Utgitt i 2013
Redaktør Håkon Gustavsen

Når kaffen hi koka
og tjønna ligg still
i ligg neddi måssån
og tek meig ein kvil
hør på stillheit--
og knitring frå eld
de henne e nå
de likeste lell.
 

INNHOLDSFORTEGNELSE
Eiendomsforhold og bruk
Bygslinger
Stedsnavn i utmark
Rovdyra
Tro og overtro
Libyggen koloniserer Røyrvik og Frostviken
Grævfisken
Bærsanking
Utnyttelse av vasskraft
Bergverk
Utmarksturisme
Bruk av planter og vekster

Til toppen