Bygdebøker

Temahefte nr 4 Ferdselsveger

Utgitt i 2011
Redaktør Håkon Gustavsen

INNHOLDSFORTEGNELSE
Forord
Innledning
Våre forfedre - Hvilke veger benyttet de?
Prestvegen
Handelsveger
Kirkeveger
Mellom grender og bygder
Nyere tid
Kildeliste

Til toppen