Bygdebøker

Temahefte 3 Skogbruk

Utgitt i 2009
Redaktør Håkon Gustavsen

INNHOLDSFORTEGNELSE
Forord
Innledning

"Til husbehov og gjerdefang"
Skogen som inntektskilde
Skogoppkjøpere inntar Lierne
Martens' beskrivelse av skogens tilstand i Lierne
Kontrakter skrives og eiendomsforhold endres
Krigstida
Tømmerfløytinga
Tømmerpriser og omsetningsvansker
Sagbruksvirksomhet
Skjøtsel og kultivering
Skogsarbeideren
Tømmerhauggarn
Arbeidsinnvandring
Tømmerkjørarn
Bråslarn
Hesten
Skogakokka
Plantarn
Skogastuggu
Blinkarn
Tommarn
Tømmerfløytarn
Redskapen
Skogsfreden brytes
Motorsaga
Traktorn
Skogsbilveigan
Tømmerbilan
Kvistarn
Skotarn
Prosessorn
Historier fra skogbruket i Lierne
En kappestrid mellom fløytingslag i Sørli
Gidsken Jakobsen
Ragnar Monsen forteller fra livet i fløytinga
Skogsarbeid fortalt av Benny Arvasli
Var de så gode - de gamle tider?
Tomas Jørgensen Stuenes/Statens Skogskole
Bilder fra skogbruket i Lierne
Kildeliste
Ordforklaringer

 

Til toppen