Bygdebøker

Temahefte 2 Seterbruk og utmarksslått

Utgitt i 2007
Redaktør Håkon Gustavsen

INNHOLDFORTEGNELSE

Forord
Innledning

Seterdrift og utmarksslått i Lierne gjennom tidene
Seterliv
Fra Linmo- og Rydningseteren
Fra Hansseteren
Registrerte setrer i Lierne etter gårds- og bruksnr
Neset                        Gnr 1 og 2
Totsås                       Gnr 3 og 4
Skjelbred                   Gnr 6
Bratland                     Gnr 7
Leirbakken                Gnr 8
Ingulfsvann               Gnr 9
Tunnsjø                    Gnr 10
Limingen                   Gnr 11 og 12
Skogen                     Gnr 13
Kveli                          Gnr 14
Kvemo                      Gnr 15 og 16
Murumo                    Gnr 17
Holand                      Gnr 18 og 19
Løvsjøli                     Gnr 20
Eidet                         Gnr 21
Sandvik                    Gnr 22
Holdesaunet             Gnr 23 og 24
Udland                      Gnr 25
Totland                     Gnr 26
Devik                        Gnr 27
Vestnor                     Gnr 28
Østnor                       Gnr 29
Estil Søndre              Gnr 30
Estil Nordre               Gnr 31
Jule                           Gnr 32
Skåle                         Gnr 33
Endseth                     Gnr 34
Østborg                     Gnr 35
Inderdal og Ytterdal  Gnr 38 og 39
Bergli                        Gnr 40
Kilder

Til toppen