Bygdebøker

Temahefte 1 Jakt og fiske

Utgitt i 2002
Redaktør Håkon Gustavsen

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning
Hvorfor er Lierne i dag en av Norges rikeste viltkommuner?
Lov-verket
De første jegerne
Gamle jakt- og fangstmetoder
De viktigste artene
Elg og elgjakt
Bjønn og bjønnjakt
Rev og revjakt
Hare og harejakt
Ulv og ulvejakt
Jakt på jerv og gaupe
Pelsdyrjakt
Nye arter - bever, grevling
Rypejakt - snarefangst
Jakt og fangst av skogsfugl
Jakt og fangst av rovfugl
Andre arter
Store jegere
Ole Pedersen Holand
Gam-Pe Mittigåla
Pe-Jakobsa Bakken
Bengt Hansen Løvsjøli
Johannes Nordbakk
Robert Bengtsen Inderdal
Daniel Hansen Gåsbakk
Jakt under krigen
Fiskets betydning
Bygsling av fiske i statsalmenningen
Rettstvister om fiske
Næringsfiske og kultivering
Forskjellige fiskemetoder
Fiske i Lauvsjøen
Oppbevaring og utnyttelse

Oppbevaring og tilberedning av kjøtt
Oppbevaring og tilberedning av fisk
Andre former for utnyttelse
Gamle jakt- og fiskehytter
Langlihyttta
Tjønndalshytta
Almdalshytta
Råvasshytta
Stedsnavn
Jakt- og fiskehistorier
Epilog
Kildeoversikt

Til toppen