Bygdebøker

Lierne Herred Prestegjeld Soknekirker Lensmannsombud 100 år

Utgitt 1973
Redigert av Odd Aagård

INNHOLD
Forord
Historikk
Kirkene i Lierne
Lierne kommune
Samferdsel
Skolevesen
Sosial omsorg - Offentlige trygder
Næringslivet
Lensmenn
Krigstiden
Fra gamle dager

Til toppen