Bygdebøker

Bind 7 Tradisjoner og levesett

Utgitt 2017
Redaktør Håkon Gustavsen

INNHOLDSFORTEGNELSE
Ordforklaringer
Innledning
Juletradisjoner
Bryllupsskikker
Barnefødsel og barnedåp
Konfirmasjonsskikker
Gravferdsskikker
Mattradisjoner
Klestradisjoner
Sosiale forhold - fattigvesen
Barn - oppvekst - skolegang
Arbeidsåret
Helsestell og folkemedisin
Gårdsoverdragelser - Kårordning
Byggeskikk og boforhold
Jakt - Fangst - Fiske
leik - Idrett - Fester
Regler for 5-stein
 

Til toppen