Bygdebøker

Bind 6 Folk og historier

Utgitt i 2015
Redaktør Håkon Gustavsen

INNHOLDSFORTEGNELSE
Fra krigens dager
Anton Lidstrøm Toller på Murumoen under krigen
Leif Aagård Etterretnnigsorganisasjonen TXU i Nordli 1940 - 1943
Johan Ingulfsvann Minner fra krigsårene
Avisartikkel Da fangene mistet masken
O.H.Berg Erindringer fra 1940
Benny Arvasli Matauk
                         Beskutt av tysk fly våren 1940
Halvor Bjørneby Vargjakt i Berglia under krigen
Nordtrønderen 21.03.1941 Ryper for 30 000,- fanget i fjellbygdene i vinter

Emil Gåsbakk
Storoløkkesnatta
Betraktninger om den eldre bosetning i Lierne
Albinos elg skutt i Sørli
Varg med mannevett
Vinterveien mellom Sørli - Gressåmoen i eldre tider

Fredrik Løvsjøli
Nils Fredriksen
Vargtid i fjellbygdene
Da vargen herjet i saueflokkene i Nordli
Nils Fredriksen
Gam-Pe Mittigård
Saga fra de Namdalske fjell
Seilte utfor Kvelielv-foss i vårflom og overlevde
Minner fra fløterliv i Nordli for femti år siden (ca 1910)
Krøtterhandel i Nordli endre med kappskyting
Da kraftkarene i Lierne holdt spleisefest
Dramatisk julehandeltur fra Nordli til Snåsa med hest
Da Otto Schulz lærte polsdans i Lierne og presten skjør bort alle harene for ham
Fredning av småvilt eller av rovvilt

Jakt og fiske  
Arne Gåsbakk 
Pe-Jakobsa Bakken
Arne Gåsbakk  Pe Jakobsa Bakken og Per Pilt på elgpost i Aunet
Arne Gåsbakk  Per Olov
O.H.Berg          En Johan Persa og en John Persa
Ottar Sandnes Å hau, så han morra

Finn-Pål
Storauren i Lakavatnet
Finn-Pål gjør "fark" for Jens Aune

Blanda
Emil Gåsbakk 
Rallarne
O.H.Berg  Mystikk i Sandøladalen
Sven Grubbmo  Om feiring av høytider og merkedager
Hans Kveli  Om gamle bruksgjenstander
Avisartikkel  Livlig smugling av brennevin fra Nordli til Frostviken
O.H.Berg  Johanna Limandvik forteller om sitt liv og virke
O.H.Berg  Da Dordi henta jordmora til seters
Gunvald Totsås  Ole Petter Nilsen Bratland
Elen Homo m.fl  Vill-Jo
O.H.Berg  Fra de gode gamle dager
O.H.Berg  Boligforhold i eldre tid
O.H.Berg  Konflikt mellom landhandlerne i Nordli
Hans Kveli  Prest-Olsen
Hans Kveli  Lars Jørum og svartboka
Felles Avisa  Hva skjer på Mortenslund
Marna Østnor  Eneboeren på Udlandsholmen
O.H.Berg  Samer i Sandøladalen
O.H.Berg  En merkverdig hendelse i Sandøladalen
O.H.Berg  Om riksveg 74
Kåre Vestnor  Trøskardugnad
Johan Finsås  Mordet på Linneset
Godtfred Totsås  Han Lars med hareskåret
Godtfred Totsås   Bikkje-Fredrik
Harald Bakken Østborg-Kari
Marna Østnor  Spingar-Ante
Hans Skjelbred  Livshistoria han Gam-Ola
O.H.Berg  Da'n Gammel- Erik vist se ni Moa
O.H.Berg  Minne fra snart 60 år siden
O.H.Berg  Eit Blikk bakøvvi i tia
O.H.Berg  Småhistorier på bygdamål
Jon L.Østnor  Då oldemor måtte ha tak i kyrkjenøkkelen
Avisartikkel  Karen Lovise og Theodor Caspari
Avisartikkel  Minner om merkesmenn i Lierne
Fr.Løvsjøli  Gamstuggufestene i Nordli
Namdalens Folkeblad  Far og 5 sønner som spiller fele
Adresseavisa  Johan Persa i Nordli - Jeger og fjellvandrer hele sitt liv
Avisartikkel  Minner fra det første skirenn i Lierne
Avisartikkel  Johan Olsen Totland - den eneste som ennå lever av Sørlibygdas første rekrutter

Til toppen