Bygdebøker

Bind 1 Limenn

Limenn ble utgitt i 1989.
Redaktør: Karl Audun Fagerli
Øvrige medarbeidere
- Jon Haugan
- Per Helge Genberg

Innholdsfortegnelse

- Bygdebok for Lierne, bind 1
- Forord v/ redaktøren
- Presentasjon av bygda, av Anton Lidstrøm    
- Lierne i forhistorisk tid, av Jon Haugan            
- Inn i historisk tid av Odd Aagård og Leif Lyngstad
- Libygg: Målføret i Lierne og Frostviken av  Per Helge Genberg
- Om samer i Lierne, av Leif Lyngstad side 129—137
- Distrikts eller kommunenavnet Lierne av Odd Aagård 
- Gamle stedsbilder fra Lierne fra første halvdel  av 1900-tallet 

Til toppen