Billettpriser fra 01.01.2024

Billettpriser

Billettpriser
Benevning Pris pr gang Pris klippekort 12 klipp
Barn til og med 4.klasse Gratis
Barn fra 5. - 10.klasse kr 40,- kr 440,-
Voksne kr 70,- kr 770,-
Honnør/student basseng og badstue kr 50,- kr 550,-
Familie kr 150,- kr 1 650,-

Barn til og med 5. klasse må være i følge med badende voksne over 18 år.

Klippekort gjelder i 2 år fra utskrevet dato. Klippekort kan brukes av flere. Klippekortene gjelder for begge bassengene

VIPPS BENYTTES VED BEGGE FOLKEBADENE

VIPPS nr Sørli folkebad 541829
VIPPS nr Nordli folkebad 632132