Info Liernetur - er avsluttet.

Info Liernetur - er avsluttet.

Dere som har deltatt leverer inn klippekortene til Biblioteket i Sørli eller på kommunehuset i Nordli.

Det er 20 Lierneturer som er spredd rundt i hele Lierne. Turene har ulik vanskelighetsgrad, men de fleste skal være overkommelig for de fleste trimere.

Turmålene vil stå ute fra til 20.september 2022.
Det er et blått skilt merket med Liernetur og nr ved starten av hver tur og ett lignende skilt med en klippetang ved enden av turen eller midt i en rundløype.
Klippekort skal benyttes ved å bruke klippetangen på hvert enkelt turmål.
Turmålnummer på skilt og klippekort.

Brosjyre og klippekort fåes kjøpt på følgende steder:
Liverten servicestasjon
Lierne Gjestegård
Kvelibua
Matkroken Mebygda
Joker Jule.

Priser:
Pris klippekort og brosjyre er kr 200,- for voksne og
kr 100,- for barn til og med det året de fyller 15 år.
Familiepris kr 500,- (Familie = foreldre/foresatte og barn)
Kun brosjyre koster kr 50,-

Premiering
For å få deltaker premie må voksne ha fullført 15 turer, pensjonister og skolebarn/ungdom ha fullført 12 turer. Barn under skolepliktig alder må fullføre 8 turer.
Klippekortene leveres inn til Lierne Kommune og en får utlevert deltakerpremie. Navn på deltagerne blir registrert slik at de blir med i trekking av på premier etter endt sesong 2022.

Til toppen