Ansattsøk

Ansattoversikt


Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU)

Ansatte i avdelingen Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skog og utmark 415 10 952
Konsulent motorferdsel 907 68 314
Rådgiver skog og utmark, GIS 930 96 128
Rådgiver jord / ØNLU 952 26 776
Rådgiver jord / ØNLU 905 68 697
Til toppen