Ansattsøk

Ansattoversikt


Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Flyktningetjenesten 948 03 750 948 03 750
Helsesøster / Kontaktperson for Flyktningetjenesten 477 61 942
Boveileder 932 09 997
Til toppen