Kalender

Besøksvenn? Kurs for de som vil vite mer om å være besøksvenn.

Hva er en besøksvenn?? «Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Røde Kors Besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem. Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to i uka.» (Fra https://www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn) Har du spørsmål eller ønsker å delta på kurs ta kontakt med; Lierne Frivilligsentral v/ Lena, tlf 46 84 39 89, eller Lierne Røde Kors v/ Elin Danielsen, tlf 93 66 34 58. Kurset er gratis

Dato
14. oktober 2021
Tid
18:00 - 21:00
Sted
Frivilligsentralen
Til toppen