Foredrag om Dr Brønn og hans familie

Bjarne Aasum kommer for å holde ett foredrag om Dr. Brønn og hans sønner og døtre.

Familien Brønn hadde flere roller under 2.verdenskrig.

Det blir mulighet for å kjøpe seg en kaffe og kaffebrød mellom 12.00 og 12.30 på kantina.

VELKOMMEN!!!

Kulturkontoret

Dato
21. september 2023
Tid
12:30 - 13:30
Sted
Kantina Lierne Helsetun