Ansattsøk

Ansattoversikt


Driftsteam

Ansatte i avdelingen Driftsteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 34 430
Driftsoperatør VA 917 34 828
Vaktmester 480 99 769
Vakmester 922 28 616
Vaktmester 908 50 543
Leder Driftsteam 909 11 914

Flyktningehelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Flyktningehelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 477 61 942
932 09 997

Fysioterapi / Ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysioterapi / Ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 976 46 837
Ergoterapeut 905 76 442
Fysioterapeut 950 29 336

Helse- og omsorgsetaten

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgsetaten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Syn- og hørselskontakt 976 46 837
Leder bo og miljøtjeneste 477 60 915
Leder kjøkken og vaskeri 911 54 971
Fysioterapeut 976 46 837
Leder institusjon 976 67 652
Sekretær 413 00 912
Leder hjemmebaserte tjenester / leder koordinerende enhet 977 21 739
Helse- og omsorgssjef 957 99 475

Helse- og omsorgsetaten - Familieenheten

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgsetaten - Familieenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor
Psykisk helse for voksne 974 33 024
Helsesøster 477 61 942
Helsesykepleier 951 33 980
Fagansvarlig barn og unge 974 33 362
Sosionom/ Rus og avhengighet 900 15 480

Helse- og omsorgsetaten - Hjemmesykepleien

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleien
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
414 15 340
482 12 430

Helse- og omsorgsetaten - Nasjonalt legevaktnummer

Ansatte i avdelingen Nasjonalt legevaktnummer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

Kommunekassen

Ansatte i avdelingen Kommunekassen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 480 39 237
Økonomisjef 480 35 295

Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 35 90
74 34 35 00

Lierne Helsetun

Ansatte i avdelingen Lierne Helsetun
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
477 62 437
911 18 218
477 56 143
469 28 588

Telefon 46928588 er ikke betjent fredager

976 67 652

Lierne utvikling AS

Ansatte i avdelingen Lierne utvikling AS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder Lierne utvikling AS 404 70 677
Tor Erling  Inderdal

Lierne voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Lierne voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
482 85 947
Rektor 993 76 861

Oppvekst- og kulturetaten

Ansatte i avdelingen Oppvekst- og kulturetaten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturleder 950 29 332
Inger Karine Aagård
Flyktningekonsulent 948 03 750
482 85 447
482 85 447
Konstituert Oppvekst- og kultursjef 993 64 466
481 21 860
Rektor kulturskolen 958 07 661
Ingela Landen
IKT skole 416 19 384
Biblioteksjef 482 85 447
Sekretær 482 51 622

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 909 22 912
Reidar Rødli

Plan- og utvikling

Ansatte i avdelingen Plan- og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 34 00
Støvika næringsområde
Rådgiver skog og utmark 415 10 952
Renhold 412 34 520
Konstituert Plan- og utviklingssjef / Rådgiver teknisk 959 18 607
Saksbehandler motorferdsel 907 68 314
Daglig leder ØNLU / Kommuneplanlegger 482 39 872
Kommuneplanlegger 482 39 872
Roy Vebjørn Kveliaunet
Rådgiver skog og utmark, GIS 930 96 128
Rådgiver jord / ØNLU 952 26 776
Rådgiver teknisk 482 45 273
Rådgiver jord / ØNLU 905 68 697
Rådgiver teknisk 908 39 663

Sandvika barnehage

Ansatte i avdelingen Sandvika barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 901 18 605
901 18 605

Sentraladministrasjon

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 34 34 00
Stabsleder 951 25 067
Personalkonsulent 916 01 915
Konsulent 480 26 804
Kommunedirektør 949 79 973
IT-konsulent 958 59 935
Sekretær 482 51 622

Steinhagan bofellesskap

Ansatte i avdelingen Steinhagan bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 09 172

Stortangen skole

Ansatte i avdelingen Stortangen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 46 372
902 37 678
915 63 173
902 32 773
902 28 869
902 64 160
902 34 607
482 85 947
Vaktmester 480 99 769
902 47 669
902 10 996
902 60 653
902 49 513
932 67 523
902 49 613
902 37 347
902 43 054
902 67 042
Ass.rektor 902 47 874
Rektor stortangen skole 902 64 801

Sørli barnehage

Ansatte i avdelingen Sørli barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 481 10 647
481 10 647

Sørli skole

Ansatte i avdelingen Sørli skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 46 486
900 51 641
900 41 372
900 69 537
900 79 071
900 95 896
900 40 479
900 34 320
900 49 770
900 33 845
482 99 682
Vaktmester 908 50 543
900 64 993
416 19 384
958 63 118
902 53 228
900 37 975
900 34 308
900 11 832
Rektor Sørli skole 900 63 574
Ass.rektor 480 92 084
Til toppen